10/5/14

CONCELLO DE A PASTORIZA. Peóns de obras.

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 106 do 10 de maio de 2014, o Concello de A Pastoriza publica a convocatoria para a contratación con carácter de persoal laboral temporal de dous Peóns de Obras e Servizos.

O sistema de selección será o concurso- oposición. (inclue entrevista persoal)

Titulación esixida: Estar en posesión do Certificado de Escolaridade ou equivalente.

Prazo de presentación de solicitudes: 5 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, polo que este prazo remata o xoves 15 de maio de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario