7/4/14

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA. Secretaría-Intervención.

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 82 do 7 de abril de 2014, o Concello de Xinzo de Limia publica a convocatoria e bases para a provisión con carácter interino dun posto de adxunto/a a secretaría do Concello.

Sistema de acceso: concurso de méritos.

Titulación esixida: licenciatura en Dereito, Ciencias Políticas e da Administración, Socioloxía, Administración e Dirección de Empresas, Economía, Licenciado en Ciencias Actuarias e Financeiras ou equivalente.

Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais a partir da publicación no BOP, polo que este prazo remata o 28 de abril de 2014.


No hay comentarios:

Publicar un comentario