12/4/14

CONCELLO DE MUIÑOS. Bolsa de emprego

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 84 do 11 de abril de 2014, o Concello de Muiños publica as bases que rexirán a creación dunha bolsa de emprego.

O procedemento de selección será o de concurso e constará das seguintes fases:

1.- Valoración de méritos.
2.- Entrevista curricular.
3.- Proba de galego.

CATEGORÍAS                                  Nº PRAZAS                            TITULACICIÓN ESIXIDA
Auxiliar de Axuda no fogar                         9                                       Certificado de escolaridade
Limpiador/a Instalacións Municipais           1 (Media xornada)             Certificado de escolaridade Cociñeiros/as do Servizos de
Xantar en Rodas, Comedor Escolar
e Complexo Turístico-Auxiliares
de Axuda no Fogar                                    2                                        Certificado de escolaridade
Arquitecto/a                                              1                                         Licenciatura en arquitectura Avogado/a Centro Información a Muller    1                                         Licenciatura en Dereito
Psicólogo/a Centro Información a Muller   1                                         Licenciatura en Psicoloxía
Oficiais de 2ª para o Servizo de
Recuperación de Arquitectura Popular       2                                      Certificado de escolaridade
Conductor/a Tractor Desbrozadora e
outra Maquinaria Similar                            1                                      Certificado de escolaridade
Peóns de oficios varios                              6                                       Certificado de escolaridade
Cociñeiros/as Complexo
Turístico- Deportivo “O Corgo”                8                                       Certificado de escolaridade
Limpiadores/as Complexo
Turístico- Deportivo “O Corgo”                4                                       Certificado de escolaridade

Prazo de presentación de solicitudes: cinco días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, polo que este prazo remata o mércores 16 de abril de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario