8/3/14

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS. Coordinador Deportivo.

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 54 do 7 de marzo de 2014, o Concello de San Cibrao das Viñas publica as Bases específicas que rexerán a provisión como persoal laboral temporal dunha praza de coordinador deportivo.

Sistema de contratación: concurso-oposición (inclue entrevista)

Titulación esixida: graduado escolar.

As solicitudes presentaranse en instancia que para o efecto facilitará o concello, no Rexistro Xeral, durante o prazo de seis días hábiles; prazo que remata o venres 14 de marzo de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario