20/3/14

CONCELLO DE FISTERRA. Axente TIC.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 54 do 20 de marzo de 2014, o Concello de Fisterra publica a Convocatoria contratación persoal laboral Axente Tic 2014.


Titulación esixida: Estar en posesión da titulación mínima de Formación Profesional de Grao Superior.


Sistema de contratación: concurso-oposición.

As solicitudes para participar no proceso selectivo dirixiranseó Sr. Alcalde do Concello de Fisterra e presentaranse no Rexistro Xeral do concello no prazo de dez días naturais contados a partir do día seguinte o da publicación destas bases no BOP.  Este prazo remata o 31 de marzo de 2014.


No hay comentarios:

Publicar un comentario