9/12/13

CONCELLO DE MONTERROSO. Traballador Social.

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 281 do 9 de decembro de 2013, o Concello de Monterroso publica a convocatoria para a provisión interina dunha praza de Traballador Social.

Lugar e prazo de presentación de instancias: no Rexistro Xeral do Concello de Monterroso, no prazo de 7 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP de Lugo. Este prazo remata o luns 16 de decembro de 2013.

Sistema de selección: Concurso-oposición

Titulación esixida: diplomatura universitaria en traballo social, do título de grao en traballo social, ou equivalentes.

As bases se encontran a disposición das persoas interesadas  na Secretaría do Concello e na web www.monterroso.es.

No hay comentarios:

Publicar un comentario