3/9/13

CONCELLO DE MOECHE. TÉCNICO DEPORTIVO.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 167 do 3 de setembro de 2013 o Concello de Moeche publica as  Bases da convocatoria para proveer con carácter laboral interino unha praza de Técnico Deportivo e elaboración de listas de substitucións.

Sistema de acceso: concurso de méritos.

Titulación: Estar en posesión de algún dos títulos seguintes :

• Título de Técnico en Actividades Físicas ou Animación deportiva
• Licenciatura en Educación Física.
• Grado en ciencias da actividade física e do deporte
• Diplomatura de Maxisterio (especialidade educación física)
• Grado en mestre de educación primaria, especialidade educación física 

As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo dirixiranse ó Sr. Alcalde-Presidente durante o prazo de 15 días hábiles contados dende o seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no BOP de A Coruña, polo que este prazo remata o 20 de setembro 2013.

No hay comentarios:

Publicar un comentario