31/8/13

CONCELLO DE OURENSE. LISTA DE CONSERXES

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 199 do 30 de agosto de 2013, o Concello de Ourense publica as bases específicas para a confección da lista de conserxes de edificios municipais para eventuais nomeamentos interinos.


Requisito, entre outros: estar en posesión do certificado de escolaridade ou equivalente.

A lista confeccionarase polo procedemento de concurso de méritos.


Estas bases e o funcionamento da lista réxese polas bases xerais para a selección de persoal funcionario interino ou persoal laboral temporal do Concello de Ourense, aprobadas pola Xunta de Goberno Local o día 1 de agosto de 2013 (BOP núm 184 do 12 de agosto de 2013

Remata o prazo de presentación de instancias o 7 de setembro de 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario