18/4/13

CONCELLO DE MURAS


CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN POR CONCURSO-OPOSICION DE PERSOAL EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE TRES PEONS DE LIMPEZA.

Vías e obras.- Peóns de limpeza.

Lugar e prazo de presentación de instancias: No Rexistro Xeral do Concello de Muras , no prazo de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP de Lugo. 

Requisitos: Os establecidos nas bases de convocatoria.

Sistema de selección: Concurso-oposición , segundo o establecido nas bases que se encontran a disposición no Taboeiro de Anuncios da Corporación.

O prazo para presentar as solicitudes remata o 23 de abril de 2013.

Datos do Concello de Muras:
Plaza Da Galeguidade N°4 – 27836 Muras - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 500 001 / 982 500 012 | Fax: 982 500 063
E-mail: ayuntdemuras@terra.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario