3/11/12

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

No Diario Oficial de Galicia núm. 209 do 2 de novembro publícanse as seguintes resolucións da Universidade de Santiago de Compostela polas que se fan publicas as correspondentes listaxes provisionais de admitidos e excluidos para os procesos selectivos que se indican:

Resolución do 16 de outubro de 2012 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir sete prazas da categoría profesional de técnico superior de xestión, grupo I desta universidade, catro pola quenda de promoción interna e tres pola quenda de acceso libre.

Resolución do 17 de outubro de 2012 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para cubrir seis prazas da categoría profesional técnico especialista en Informática, especialidade Desenvolvemento de Sistemas, grupo III desta universidade, tres pola quenda de promoción interna e tres pola quenda de acceso libre.

Resolución do 17 de outubro de 2012 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para cubrir 15 prazas da categoría profesional de técnico especialista en Informática, especialidade Administración de Sistemas, grupo III desta universidade, oito pola quenda de promoción interna e sete pola quenda de acceso libre.

Podes acceder as listaxes provisionais de admitidos e excluidos correspondentes a estas resolucións no seguinte vinculo: http://www1.usc.es/webpas/SPAS/Laborais/AccesoLibre.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario