20/7/12

CONCELLO DE CEE

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 138 do 20 de xullo publícanse as Bases do proceso selectivo para a contratación de persoal de limpeza de praias e entornos para o Concello de Cee.

Núm. de postos de traballo: 18
Tipo de contrato: Por obra ou servicio.
Sistema de contratación: concurso-oposición

Requisito, entre outros: estar inscrito como desempregado no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandante non ocupado e estar dispoñible para o emprego.

As instancias dirixiranse ó Alcalde do Concello de Cee e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de 9h a 13,30h , situado en Rúa Domingo Antonio de Andrade,s/n, 15270 Cee, A Coruña, ou na forma prevista no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ó de publicación das Bases no BOP, nos modelos normalizados que figuran como anexos a estas bases.

Este prazo remata o 27 de xullo de 2012.

No hay comentarios:

Publicar un comentario