14/10/11

DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

No BOP de Pontevedra núm. 198 do 14 de outubro de 2011 publícanse as bases xerais e específicas que regulan a convocatoria de procesos selectivos para cubrir prazas vacantes na Diputación Provincial de Pontevedra, incluídas na OPE dos anos 2010 e 2011. O número de prazas vacantes, a súa denominación e características relaciónanse a continuación:

1 praza de técnico de administración xeral, encadrada na escala de admón. xeral, subescala técnica e integrada no grupo A1, por quenda libre e reservada a persoas discapacitados.
1 praza de técnico de xestión de persoal, encadrada na escala de admón. especial, subescala técnica, clase superior e integrada no grupo A1, por quenda promoción interna.
1 praza de técnico medio de administración de persoal, encadrada na escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio e integrada no grupo A2, por quenda libre
1 praza de enxeñeiro técnico informático de xestión, encadrada na escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio e integrada no grupo A2, por quenda libre
1 praza de enxeñeiro técnico agrónomo, encadrada na escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio e integrada no grupo A2, por quenda libre.
4 prazas de técnico auxiliar educación diurna, encadrada na escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre.
1 praza de técnico auxiliar recursos humanos, encadrada na escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre
1 praza de corrector de probas, encadrada na escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre.
2 prazas de programador, encadradas na escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar e integradas no grupo C1, por quenda libre.
1 praza de técnico auxiliar fiscalización, encadrada na escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre.
1 praza de administrativo admón. xeral, encadrada na escala de admón. xeral, subescala administrativa e integrada no grupo C1, por quenda libre.
6 prazas de auxiliar de admón. xeral, encadradas na escala de admón. xeral, subescala auxiliar e integradas no grupo C2, por quenda libre.
1 praza de auxiliar de admón. xeral, encadrada na escala de admón. xeral, subescala auxiliar e integrada no grupo C2, por quenda libre e reservada a persoas con discapacidade.

O prazo para presentar solicitudes comezará ao día seguinte da publicación do anuncio no BOE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario